ESIF : European Security Intelligence Foundation

ESIF

Recent academisch onderzoek heeft aangetoond dat betere inlichtingen en anticiperend (proactief) vermogen eerder ontstaan uit het volgen van een systematisch en analytisch denk- en werkproces dan door het uitsluitend aannemen van hoogopgeleide of slimme personen.

De stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) propageert het borgen van kennis, kwaliteit en standaarden in het domein security & intelligence. ESIF doet dit door het promoten van onafhankelijk gecertificeerde beroeps opleidingen in dit domein waarin het handhaven van standaarden, kennis, kunde en vaardigheden gewaarborgd worden. Ook door middel van registratie en permanente educatie.

Hiermede is ESIF de eerste (en vooralsnog enige) instantie in Europa die proactief security management onafhankelijk en transparant waarborgt.

Interessant zijn bijvoorbeeld de vragen: hoe betrouwbaar is de berichtgeving in de media? Kan ik afgaan op uitsluitend Open Source? Of staat het onderwerp intelligence en proactief security management wellicht niet hoog genoeg op de agenda en is er wel degelijk gewaarschuwd en/of zijn signalen van een (be-)dreiging niet onderkend of genegeerd?

Heeft u zich, als (mede-)verantwoordelijke voor de security discipline dezelfde vragen wel eens gesteld voor uw eigen organisatie en (inter-)nationale werkomgeving? Staat het onderwerp: intelligence bij u en uw werkgever wel (eens) op de agenda?

Hoe staat het eigenlijk met uw informatiepositie binnen de onderneming zelf? Of ervaart ook u de gevolgen van uitsluitend repressief handelen: incidenten worden immers vrijwel altijd gemeld. Of misschien toch niet?

Wanneer die onzekerheid ook u parten speelt, bieden onze opleidingen uitkomst.

European Security Intelligence Foundation (ESIF)
Contact informatie
Postadres:
Postbus 24028
2400 AA
‘s-Gravenhage
E-mail: secretaris@esif.nl