Wat is een API?

Een API is een application programming interface, dat is een verzameling hulpmiddelen en procedures die toegang geven tot een web-gebaseerde toepassing of dienst.

Een typische API omvat:

1) Een interface definitie taal (IDL) : De IDL beschrijft welke gegevenstypen en methoden in de API beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, als we een API op facebook willen gebruiken, zou de IDL bepalen welke gegevenssoorten het van Facebook kan krijgen op welk URL formaat en welke parameters bij welk soort antwoord moeten worden meegestuurd.

2) Protocollen : Dit bepaalt hoe de communicatie tussen de client en de server verloopt. Communicatieprotocollen zoals TCP/IP stellen computers in staat informatie uit te wisselen over een netwerk. Sommige protocollen kunnen eisen dat verzoeken in een bepaalde volgorde worden verzonden en dat ze bevestigd moeten worden voor ze verder gaan.

Wat doet een API?

Met API’s kunnen ontwikkelaars code schrijven die toegang geeft tot de webdiensten en gegevens van andere websites en toepassingen. Ontwikkelaars kunnen een API gebruiken als onderdeel van een software development kit (SDK) of raamwerk, om anderen te helpen er mee te ontwikkelen of zichzelf te helpen door code te hergebruiken.

Wat doet een API key?

Een API sleutel is een code waarmee een toepassing of persoon met een dienst, zoals de databank van een website, kan interageren. API sleutels bevatten verschillende toestemmingen voor de toegang hebbende toepassing. Een sleutel kan bijvoorbeeld gemaakt worden om de Facebook berichten van een gebruiker te lezen, maar niet om namens hem nieuwe berichten te plaatsen.

Hoe gebruik je een API?

De eenvoudigste manier om een API te gebruiken is door wat code te schrijven die als client dient, die de interface vormt tussen je app en de dienst. Een client kan elk programma zijn dat in bijna elke programmeertaal geschreven is, waaronder Python (met pysphere), Ruby (met gem), Java (met apisend of curl) of PHP.

Hoe schrijf ik een API?

Je kan zelf een API schrijven door met behulp van de taal of het raamwerk van je keuze. API’s worden meestal in HTTP geschreven, maar kunnen ook in andere protocollen worden geschreven, waaronder TCP/IP sockets en SMTP. Populaire talen om API’s te schrijven zijn onder meer Python met Django REST Framework, Ruby met Sinatra, Java met Jersey of node.js.

Hoe werkt een rest API?

REST staat voor Representational State Transfer. REST is een stijl van software architectuur die stateloze client-server communicatie gebruikt met caching om de efficiëntie en de prestaties te verbeteren. API’s die volgens dit model gebouwd zijn, gebruiken gewoonlijk HTTP GET verzoeken, die gebruikt worden om op de server opgeslagen gegevens op te halen, en HTTP POST verzoeken, die gebruikt worden om gegevens naar de server terug te sturen.

Waar wordt API data voor gebruikt?

API’s vormen een interface tussen gegevens gestuurde diensten of toepassingen, die gegevens moeten delen om te kunnen functioneren. API’s worden vaak gebruikt om gegevens over sociale media te verzamelen, maar kunnen ook gebruikt worden voor gewone taken zoals het bevragen van databanken, het delen van bestanden en het versturen van meldingen.

Waarom API testen?

Een API testen is belangrijk om een goede gebruikerservaring te garanderen. Zonder testen kan een slecht API ontwerp leiden tot wat bekend staat als het “API netwerk effect” of het ontstaan van wat in wezen een geïsoleerde gemeenschap is in plaats van een samenhangend geheel.

Wat doet een API gateway?

Een API gateway is de interface via welke de cliënt toegang krijgt tot een API. Het bemiddelt communicatie tussen wat verschillende soorten cliënten en servers kunnen zijn met verschillende protocollen, programmeertalen en gegevensformaten.

Wat is content API?

Een content API retourneert inhoud zoals tekst, beelden en video. Uitgevers gebruiken een content API om hun inhoud naar klanten en partners te verspreiden en zo dubbel werk te verminderen. Voorbeelden zijn de Routes Content API.

Wat is een API client?

Een API client is een software onderdeel dat gebruik maakt van de door een API geboden dienst. De term is een afkorting van wat soms een “bibliotheek” of een “wrapper” wordt genoemd. Clients worden geschreven in de programmeertaal naar keuze, en zitten bovenop de gegevens laag die alle aanvragen van clients afhandelt en ze doorgeeft aan de onderliggende technologie.

Wat is een API connection?

Een API connection is een verbinding tussen de API en wat gebruikt wordt om er toegang toe te krijgen. Het kan handmatig of automatisch aangemaakt worden, maar moet een authenticatietoken hebben om wat wat veilig met elkaar communiceert mogelijk te maken.

Wat is een API developer?

Een API developer is de ontwikkelaar die de code schrijft die het mogelijk maakt wat met een API te communiceren. API ontwikkelaars hebben vaak wat vaardigheden nodig die verder gaan dan wat gebruikelijk is bij andere software ontwikkeling.

Wat is een API integratie?

Een API integratie is wat verbindt wat buiten de organisatie is met wat de API biedt. Een integratieplatform zoals Apigee stelt bedrijven in staat hun diensten gemakkelijk te verbinden met wat ze nodig hebben, zoals analyses en klantenondersteuning, en met wat al binnen de eigen organisatie bestaat.

Wat is een API koppeling?

Een API koppeling is wat de API verbindt met wat hem gebruikt. Ze kunnen handmatig of automatisch aangemaakt worden, maar moeten een authenticatietoken hebben om dat wat communiceert veilig te laten verlopen.

Wat is een API standaard?

Een API standaard is wat definieert wat een API moet doen, zijn operaties, wat het teruggeeft en welke fouten je kunt verwachten. Een op REST gebaseerde standaard zou bijvoorbeeld beschrijven welke HTTP werkwoorden je moet gebruiken voor welke acties op welke bronnen.

Wat is een API strategie?

Een API strategie beschrijft wat een organisatie van plan is met haar API’s te doen. Het beschrijft welk zakelijk doel de organisatie probeert te bereiken, welke producten ze over een netwerk denkt aan te bieden en welke eigenschappen die producten zullen hebben.

Wat is een API token?

Een API token is wat doorgegeven moet worden terwijl wat met een API communiceert. Het verschaft wat toegang vraagt tot de API een manier om zijn authenticiteit te bewijzen en een beslissing te krijgen of wat toegang kan krijgen tot wat het nodig heeft.

Wat is een API user?

Een API user is wat de API gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of om een bepaalde actie uit te voeren. Een gebruiker van een API kan bijvoorbeeld een beheerder met speciale rechten zijn.

Wat zijn API verzoeken?

API verzoeken zijn wat wat naar de API stuurt. Het meest voorkomende verzoektype is wat HTTP methoden als GET, POST, PUT en DELETE gebruikt.