ESIF Examinering

Per opleiding is een examencommissie samengesteld die het examenplan periodiek toetst op kwaliteit en actualiteit. Aan alle opleidingen is een theoretisch examen gekoppeld, dat wordt afgenomen aan de hand van zowel open als meerkeuze vragen alsmede een praktijkopdracht.

De praktijkopdracht wordt in nauw overleg tussen de examencommissie, het opleidingsinstituut en de kandidaat geformuleerd. Gelet op de potentieel inhoudelijke gevoeligheid van de praktijkopdracht zijn de betrokken examinatoren in voorkomende gevallen bereid een non-disclosure agreement af te sluiten met de organisatie waarvoor de examenkandidaat werkzaam is.