ESIF Examinering

Per opleiding is een examencommissie samengesteld die het examenplan periodiek toetst op kwaliteit en actualiteit. Aan alle opleidingen is een theoretisch examen gekoppeld, dat wordt afgenomen aan de hand van zowel open als meerkeuze vragen alsmede een praktijkopdracht.

De praktijkopdracht wordt in nauw overleg tussen de examencommissie, het opleidingsinstituut en de kandidaat geformuleerd. Gelet op de potentieel inhoudelijke gevoeligheid van de praktijkopdracht zijn de betrokken examinatoren in voorkomende gevallen bereid een non-disclosure agreement af te sluiten met de organisatie waarvoor de examenkandidaat werkzaam is.

De examencommissie CSIP bestaat uit:

Voorzitter : Mr. M. van Vianen
Lid: : W. van Straten
Lid: : Drs. Ing. E. Posthumus

Samenstelling van de examencommissie CITP volgt nog.

De examencommissie CSP bestaat uit :

Voorzitter : naam bekend bij ESIF bestuur
Lid : A. van Lierop RSE
Lid : R. Daalhof
Lid: : B. Klootwijk
Lid: drs. R.A. van der Haas

De examencommissie CPT bestaat uit :

Voorzitter : B. Klootwijk
Lid : A. van Lierop
Lid : Ron Daalhof
Lid : drs. R.A. van der Haas
Lid : naam bekend bij ESIF bestuur

De examencommissie DHIE bestaat uit :

Voorzitter : Alfred Stoffer
Lid : Bart Groeneveld
Lid : Aanstellingsprocedure loopt nog

De commissie Praktijexamens Minerva/BSP bestaat uit :

Lid : Ron Daalhof
Lid : Bart Klootwijk
Lid : drs. R.A. van der Haas