BSP

De aanvraag voor toekenning van een collectief woordmerk BSP is nog in behandeling. Dit woordmerk is verbonden aan de opleiding BOA Security Profiler.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid met name voor de openbare ruimte en het openbaar vervoer (OV).

Boa’s hebben daardoor officiële opsporingsbevoegdheden ontvangen die samenhangen met hun functie en tewerkstelling. Binnen het openbaar vervoer kunnen Boa’s vanuit hun functie door proactief te beveiligen de sociale veiligheid binnen het OV aanzienlijk verbeteren. De belangrijkste reden hiervoor is het effectueren van beveiligingsmaatregelen door proactief te gaan werken, waardoor in een vroegtijdig stadium incidenten kunnen worden voorkomen. Tenslotte levert de proactieve werkwijze ook informatie op over mogelijke criminele, extremistische en terroristische activiteiten.

Deze opleiding heeft tot doel de BOA theoretische kennis en praktische inzicht en vaardigheden te geven voor het waarnemen van afwijkend gedrag en/of een mogelijk verdachte situatie.