CPT

De merknaam CPT® is verbonden aan de opleiding Profiler Terrorisme.

De opleiding Predictive Profiling Terrorisme ® heeft tot doel het versterken van de vaardigheden, het vergroten van de kennis en inzichten, maar ook het verbeteren van de geestelijke capaciteiten om de juiste besluiten te kunnen nemen op spannende beslismomenten. Security professionals worden getraind in het herkennen van modus operandi, het detecteren van afwijkend gedrag, verdachte indicatoren en het stellen van niet te voorspellen vragen (Security Questioning).