CSIP

Het collectieve woordmerk CSIP® is verbonden aan de opleiding Security Intelligence en hieraan voorafgaande opleidingen Protective Intelligence en Intelligence Driven Security. Verlenging van de registratie van het collectieve woordmerk is in aanvraag bij het BOIP (Benelux-Bureau voor het Intellectuele Eigendom).

Deze opleiding verschaft inzicht in het ‘inlichtingenproces’ zodat de student in de toekomst beter in staat is om door het verzamelen van de juiste informatie deze te evalueren, analyseren, documenteren en op te waarderen tot inlichtingen (intelligence).

Aan de hand hiervan is de student in staat voor zijn/haar organisatie op verantwoorde wijze een mate van (kans) voorspelling te doen omtrent toekomstige (dreigende) situaties en/of een inschatting te maken van te verwachten gebeurtenissen. En aldus door het treffen van proactieve beveiligingsmaatregelen voorbereid te zijn op en weerstand te bieden aan deze situaties en/of gebeurtenissen (weerbaarheid).