Open source bulletin : terrorisme

Westpoint militaire academie

Combating Terrorism Center – West Point Military Academy

Een van de beste academische bronnen op het gebied van terrorisme onderzoek is het Combating Terrorism Center (CTC) van West Point Military Academy.

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen, achtergronden en modus operandi kan hier te rade gaan. Richt men zich binnen Nederland vooral op radicalisering, juridische en ethische facetten, hoe anders is het daar ingericht. In een artikel in de oktober uitgave van het CTC wordt de lange termijn strategie van AQ in de Sahel besproken in:

Revisiting the Mali al-Qa`ida Playbook

How the Group is Advancing on its Goals in the Sahel. October 2018, Volume 11, Issue 9

https://ctc.usma.edu/revisiting-mali-al-qaida-playbook-group-advancing-goals-sahel/

In de november uitgave staat een uitstekend artikel van de al eerder in een OSB uitgave genoemde voormalige FBI agent Ali Soufan over Generaal Majoor Suleimani, hoofd van de Quds Force van de IRGC, Iranian Revolutionary Guard Force. Ook hier wordt nader ingegaan op de lange termijn visie en de verwevenheid van een Nation State Actor met Non State Actors. (Iran, Hezbollah en Hamas).

Qassem Soleimani and Iran’s Unique Regional Strategy. November 2018, Vol. 11, Issue 10

https://ctc.usma.edu/qassem-soleimani-irans-unique-regional-strategy

Tenslotte dichter bij huis, in dezelfde uitgave, een artikel over een terrorisme netwerk met criminele verbanden die de noodzaak van Europese samenwerking nog eens benadrukt.

The Portugal Connection in the Strasbourg-Marseille Islamic State Terrorist Network. November 2018, Vol.11, Issue 10

https://ctc.usma.edu/portugal-connection-strasbourg-marseille-islamic-state-terrorist-network

In een CTC uitgave van vorig jaar februari behandelen de schrijvers in het rapport Targeted Terror: The Suicide Bombers of al-Shabaab de M.O van Al Shabaab onder andere hun voorkeur voor zelfmoordaanslagen op hotels en restaurants. Hiervan hebben we helaas deze week in Kenia weer een voorbeeld gezien.

Februari 2018 https://ctc.usma.edu/targeted-terror-suicide-bombers-al-shabaab/

Gepubliceerd in :