Cyber betekenis: wat is het?

De betekenis van cyber is veel complexer dan cyberveiligheid, cyberoorlogsvoering, cybercriminaliteit of cyberterrorisme. Het Engelse woord cyber heeft een Griekse oorsprong en betekent over of voorbij. Cyber doet denken aan het idee van ‘het andere’. Cyber wordt een middel om te definiëren wat menselijk is en wat machine. Cyber begrijpen in termen van cybernetica helpt om cyber te integreren in taal en discours rond technologie.

Waar komt het woord cyber vandaan?

Het woord cyber komt cybernetica. Cybernetica is een wetenschap die cybernetische systemen, cybernetische dieren en cybernetische organismen bestudeert. Het woord cyber komt van het Griekse woord kubernétēs dat stuurman, gouverneur, piloot of roer betekent. In de cybernetica kan een cybersysteem een computernetwerk zijn of een menselijk lichaam. Cybernetica gaat over communicatie en hoe informatie in een systeem circuleert.

Wat is cyberen?

Cyberen is besturen, beheersen of heersen. Het cyber in cybernetica is afgeleid van Griekse woorden die sturen of besturen betekenen. Cybernetica heeft betrekking op de studie van communicatie en terugkoppeling binnen systemen, of het nu gaat om menselijke, dierlijke cybernetische organismen (cyborgs) of om cybernetische systemen van machines (robots).

Wat betekent cyber?

Cyber is cybernetisch in die zin dat cyber verwijst naar de communicatie van informatie binnen een systeem, wat cybernetica en cybernetische organismen omvat. Cyber verwijst ook naar iets dat het menselijk kunnen te boven gaat. In de cybernetica betekent cyber terugkoppeling of zelfregulering uit de wisselwerking van negatieve en positieve terugkoppelingslussen.

Bekijk ook: cybersecurity en cyberaanval.